Gdje su završili poslovni prostori kombinata Borac Travnik u BiH i zemljama...

Gdje su završili poslovni prostori kombinata Borac Travnik u BiH i zemljama bivše Jugoslavije?

1. Gdje su završili poslovni prostori kombinata Borac Travnik u BiH i zemljama bivše Jugoslavije?