ISTRAŽUJEMO: KORUPCIJA U SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE SBK

ISTRAŽUJEMO: KORUPCIJA U SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE SBK

Gledajući ovih dana događaje u Unsko sanskom kantonu, odlučili smo istražiti i Službu za zapošljavanje KSB Travnik.

Tražeći podatke razgovarali smo sa nekoliko djelatnika ove službe i članova Upravnog vijeća i ustvrdili slijedeće:

Da je to u ovoj službi u posljednjih pet-šest godina, tako da se u zadnjih 7 prijema, umjesto prioriteta ove službe nezaposlenih osoba prima 6 osoba iz radnog odnosa, od čega su dvije osobe primljene protuzakonito.

Jedna je imenovana čak i za voditelja/šefa ispostave/biroa iako uz prijavu nije priložila temeljna dokumenta navedena u natječaju i kao takva prijava je trebala biti odbačena.

Druga se niz godina nezakonito držala na radu bez natječaja na određeno vrijeme, gdje je direktor sklapao ugovor sa istom osobom mimo odobrenja Upravnog vijeća uvezivajući joj staž i na taj način omogućio da putem suda ostvari pravo na rad na neodređeno vrijeme.

Znajući za to i Upravno vijeće uz Suglasnost Vlade ponovno imenuje istog direktora. Zašto i i ne bi to upravno vijeće već dvije godine djeluje protivpravno sa istekom mandata, a već gotovo godinu dana sa promijenjenim brojem članova u statutu pet, ono djeluje sa sedam, članova i tako troši nezakonito novac poreskih obveznika. To isto Upravno vijeće nastavljajući rad i ovoj godini u prepunom sastavu (7 članova) po statutu (5 članova), donosi protupravne odluke o produženju ugovora o radu za 90 dana, kao i o prijemu jednog djelatnika u Jajcu zbog kojeg je u međuvremenu mijenjan i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji bez mišljenja Vijeća uposlenika.

Naravno za takav rad direktor je obilato nagrađen, priča se da je za takvo uposlenje potrebno od 5 – 8 tisuća eura, tako da direktor tijekom zadnje dvije godine sa uspjehom oprema kuću na Vlašiću i kupuje stan u Sarajevu. Naravno i članovi Upravnog vijeća su bogato nagrađeni za sjednice koje se održavaju u radno vrijeme pored redovite plaće primaju i naknadu od 300-350 KM. Koliko su ove osobe upoznate, kažu da o ovom spoznaju imaju i u Tužilaštvu SBK u Travniku, ali da oni po starom običaju ne poduzimaju ništa.

Koliko su upoznate ove osobe opća korupcija je i u Javnim nabavkama gdje su tenderi podijeljeni tako da se ide na tendere po pozivu a poziv se šalje samo određenim poduzećima i oni prolaze. Naši izvori kažu da je naknada 10 % od ukupnog iznosa po tenderu. Iako tvrde da ovo povjerenstvo nije korumpirano, barem većina njegovih članova ipak im je čudno da za svoj rad u povjerenstvu za vrijeme radnog vremena primaju naknade u velikim iznosima na godišnjem nivou od 800 do 1500 KM iako to nije u skladu sa važećim aktima i propisima. Jedan naš izvor iz Službe tvrdi da direktor Lončar Željko bez konkursa primio i suprugu jednog travničkog sudije! O imenima i detaljima ove priče čitajte uskoro na našem portalu!