Kako je bivši menadžment ŠPPD “Srednjobosanske šume” na čelu sa Makić Bajrom...

Kako je bivši menadžment ŠPPD “Srednjobosanske šume” na čelu sa Makić Bajrom prikazao lažni završni račun i dobit od oko 100 hiljada KM iako je preduzeće u deficitu preko 7 miliona KM!!

4.Kako je bivši menadžment ŠPPD “Srednjobosanske šume” na čelu sa Makić Bajrom prikazao lažni završni račun i dobit od oko 100 hiljada KM iako je preduzeće u deficitu preko 7 miliona KM!!