KRAĐA ŠUME NA PODRUČJU SELA GOLEŠ,TRAVNIK

KRAĐA ŠUME NA PODRUČJU SELA GOLEŠ,TRAVNIK

Da se samo u Jajcu ne dešava nelegalna sječa šume pokazuje i ovaj video materijal do kog smo došli hrabrom reakcijom naših članova. Ovaj primjer pokazuje da se krađa dešava organizovano uz pomoć policije i šumara a ne spontano i pojedinačno kako to tvrde u Ministarstvu…

O ovoj temi se već odavno sve zna.

Pustoš u Kruščici-Općina Vitez, masakri šume u Jajcu, potpuno sasječene šumske oblasti u Regiji Bila-Općina Travnik i ništa bolje stanje ni u drugim općinama SBK jasan su dokaz da su milioni kubika šume završili u privatnim džepovima šumokradica, šumara, policajaca, inspaktora i ostalih “narodnih” predstavnika.

Vrlo mali broj njih je uhvaćen i kažnjen a to su uglavnom oni koji u krađi nisu imali zaštitnike.

Ako pažljivo pregledate video koji objavljujemo možete se i sami uvjeriti kako funkcionira taj lopovski sistem kad se nađu savjesni građani i prijave krađu.

Koliko vremena prođe od poziva šumaru do njegove reakcije, kako se policija skloni s puta dok šumokradice prođu itd.

Dakle, samo pažljivo pogledajte video i sve će vam se samo reći!!