KRIMINAL U REMONTNOM ZAVODU TRAVNIK

KRIMINAL U REMONTNOM ZAVODU TRAVNIK

Eldar Trhulj

Dobili smo obimnu dokumentaciju o raznim oblicima kriminala u Privrednom društvu “Remontni zavod doo” Travnik. Istu sortiramo i pripremamo za provjeru i objavu.

Od do sada pregledane arhive zanimljivo je sljedeće:

1. Koji su kadrovi do sada upravljali ovim preduzećem čiji je većinski vlasnik Vlada Federacije i koje su ih stranke izabrale na te pozicije?

2. Koje su sudije, komandanti i političari rukovodili ovim nekadašnjim gigantom namjenske industrije?

3. Ko je sve kupio imovinu Remontnog zavoda i na koji način te kakva je uloga suda u tim prodajama?

4. Ko su bili direktori ovog već sada uništenog privrednog giganta i kakva su bogatsva stekli u vrijeme svojih mandata?

5. Zašto su o svemu šutili ministri Trhulj, Bajrović i Vujinovićm i zašto ništa nisu poduzimali u spriječavanju pljačke firme čiji su većinski vlasnici itd..

Pratite i dalje naše provjerene objave bazirane isključivo na činjenicama!