Nezakonito iznijeli tonske snimke iz Razvojne banke!

Nezakonito iznijeli tonske snimke iz Razvojne banke!

Salko Selman, direktor Razvojne banke FBiH, omogućio je nezakonito iznošenje tonskih zapisa sa sjednica Nadzornog odbora (NO) ove banke i to članovima NO koje je u tu instituciju direktno postavila SDA, otkriva „Dnevni avaz“.

Sukob interesa

Tonski zapisi koji su u vlasništvu banke i prema Poslovniku o radu i Zakonu o Razvojnoj banci ne smiju se iznositi ni kopirati, a kako saznajemo, osim što su odneseni, čak su i presnimljeni na mobilne telefone članova NO Asima Omanića, Amira Avdića i Semira Fejzića. Radi se o članovima čije su firme u kojima su zaposleni ili su rukovodioci, kako smo već pisali, dobile oko 3,6 miliona maraka kredita i u direktnom su sukobu interesa.

Inače, ova Selmanova odluka uslijedila je nakon Omanićevog dopisa Upravi od 7. jula prošle godine. Izneseni su tonski zapisi sa sjednica NO održanih od 14. aprila 2016. do 28. juna 2017. godine. O svemu su upoznata i Finansijska policija i Agencija za bankarstvo.

Purišević zaprepašten

Umjesto da o svemu obavijesti predsjednika NO, Selman u dopisu od 11. jula 2017. od sekretara banke izričito traži da postupi u skladu sa zahtjevom Omanića i dostavi svu traženu dokumentaciju, čime je svjesno zloupotrijebio službeni položaj.

O tome svjedoči i dopis sada već bivšeg sekretara banke Fuada Puriševića, koji je o svemu obavijestio predsjednika NO, uz navode da je zaprepašten ovakvim zahtjevom predsjednika Uprave banke.

 Zašto Živko nije reagirao

Nezvanično nam je potvrđeno da za iznošenje tonskih zapisa predsjednik NO Razvojne banke Igor Živko nikad nije pokrenuo pitanje odgovornosti ni Selmana niti svog zamjenika Omanića. Uz ovlasti koje ima, bio je dužan da to uradi kako bi spriječio da se tonski zapisi nađu u rukama određenih pojedinaca.

Uprkos brojnim pokušajima da dobijemo Živkovu izjavu u vezi s ovom aferom, on se nije javljao na naše pozive.