POTPREDSJEDNICA FEDERACIJE U BUGOJNU ŠTITI NEZAKONITOST

POTPREDSJEDNICA FEDERACIJE U BUGOJNU ŠTITI NEZAKONITOST

Dobili smo zanimljivu informaciju kako v.d. direktori u bugojanskim javnim preduzećima i ustanovama rade na “CRNO” i tako krše brojne zakone ove države! Sve.rade i režiji potpredsjednice Federacije BiH Mahmutbegović Melike.

Ovih dana svjedoci smo grčevite borbe potpredsjednika Federacije BiH Dunović Milana da se zakonito radi u ovoj državi a pogotovo Federaciji BiH! U toj borbi Dunović (kadar DF-a iz reda Srba) niže pobjede pred Ustavnim sudom i dokazuje da neki prije njega u vlasti nisu radili zakonito! U isto vrijeme njegova kolegica po funkciji Mahmutbegović (kadar SDA iz reda Bošnjaka) krši te iste zakone u Bugojnu! Nakon nekoliko izbornih poraza u Bugojnu Salko Selman je imenuje za predsjednicu Povjereništva SDA i daje joj odriješene ruke da vrati SDA na pobjedničko postolje u toj općini. Tu ponudu Melika prihvata i kreće u ofanzivu ne birajući sredstva i načine!

Evo jednog primjera za to:

Dana 10.02.2015. godine u Bugojnu su imenovani v.d. direktori u Javnim preduzećima i ustanovama na period od 6 mjeseci, a koji rade i do danas bez ikakvog pravnog akta.

Za v.d. dir. su imenovana i lica Sarajlić Emir JP Čistoća, Duraković Husref JP VIK, Mašić Adis JP za lokalne puteve, Šupić Edina JU Obdenište i Musić Muhamed JU RTV Bugojno, koji nisu ispunjavali zakonske uslove jer imaju samo 1 godinu radnog iskustva i to odrađen pripravnički ili volonterski staž, što nije smetalo Bugojanskoj sda koju vodi Melika Mahmutbegović, inaće podpredsjednica FBiH da iste imenuju na ove pozicije.
Navedeni v.d. direktori su u isto vrijeme i članovi Nadzornih i Upravnih odbora u Bugojanskim JP I JU.
Takođe svi navedeni ne podnose izvještaje o radu i financijskom poslovanju za 2015 i 2016, tako da niko u Bugojnu ne zna stanje osim predsjednice stranke.

Zakonski maksimum obavljanja dužnosti v.d.uz mogućnost produženja na još 6 mjeseci! Sve preko toga je kršenje brojnih zakona ove države! Osim toga, za imenovanje na pozicije v.d. zakon je propisao iste uslove kao i za imenovanje na direktorske pozicije što znači da pripravnici ne mogu biti imenovani niti na funkcije direktora niti v.d.direktora jer ne ispunjavaju uslov od minimalno 3 godine radnog staža. Iako to znaju u SDA Bugojno to nije spriječilo njenu predsjednicu Mahmutbegović da prekrši zakon na svjestan i grub način!

Na sličan način postupio je SDP Bugojno prije nekoliko godina,uslijedile su tužbe nelegalno smijenjenih koje su riješene u njihovu korist čime je praksa SDP-a proglašena nezakonitom!

Zanimljivo je da su Melikini v.d.direktori ujedno i članovi Nadzornih odbora drugih javnih preduzeća i ustanova što im omogučava da više od dvije godine funkcioniraju po principu “ti meni-ja tebi”! Mnogi od njih bili su na izbornoj listi SDA na prethodnim izborima i, kako tvrdi naš izvor, vodili vlastite kampanje novcem građana Bugojna a ne svojim novcem! Da nisu štedili pokazuje podatak da su se skoro svi “progurali” u Općinsko vijeće Bugojno!

Na slici sa ljeva sjede Sarajlic Emir JP Cistoca, Masic Adis JP za lokalne puteve, Durakovic Husref JP VIK, Music Muhamed JP RTVBugojno, Supic Edina JU Centar za predskolsko vaspitanje i Cosic Mihreta dir JU Apoteka Bugojno
Berka je dir. JU Opca Bolnica Bugojno koja je u 2016 dobila iz Budzeta 75 000 KM a ujedno je i općinska vijećnica što je klasičan primjer sukoba interesa!