Prvo se hvalio uštedama! Konaković i Vlada KS članovima UO ZZO enormno...

Prvo se hvalio uštedama! Konaković i Vlada KS članovima UO ZZO enormno povećali naknade

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković vješto manipulira javnošću s populističkim izjavama, a to najbolje ilustruje „primjena“ Zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih institucija KS, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a što je Konaković ocijenio kao reformski potez i obračun s onima koji su naučili bogato živjeti trošeći novac građana, piše novinska agencija Patria

Konaković je tako krajem februara ove godine kada je usvojen ovaj zakon kazao da je „zakon reformski ne samo u ekonomskom nego u smislu podizanja svijesti ljudi koji su na funkcijama, a koji nisu svjesni u kako teškim uvjetima žive građani BiH“. Prema članu 12. Zakona o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih institucija KS mjesečna naknada predsjedniku UO javne ustanove može biti najviše 50 posto prosječne neto isplaćene u FBiH u posljednja tri mjeseca, a za članove najviše 40 posto.

No, samo nekoliko mjeseci nakon što se zakon počeo primjenjivati Konaković i Vlada KS donose Odluku koja je u potpunoj suprotnosti sa usvojenim Zakonom, a koja je objavljena u Službenom listu 21. jula 2016. godine.

Prema ovoj Odluci o dopuni odluke o visini mjesečne naknade za rad predsjednika i članova UO javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač KS utvrdila je naknadu predsjedniku Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje KS od 720 KM mjesečno, a članovima 600 KM! Ovom sramotnom odlukom Konaković se nije hvalio na društvenim mrežama.

list1(1)

Sporna odluka objavljena u Službenom listu KS

Prosječna plaća u FBiH za posljednja tri mjeseca je oko 830 KM, a Konaković i ministri u Vladi KS zaboravili su da je Zavod za zdravstveno osiguranje KS osnovao kanton, i da se ovaj zakon odnosi i na ovu javnu ustanovu, te da 720 nije pedeset posto od 830!?

Vlada Kantona Sarajevo u aprilu 2016. godine imenovala je vršioce dužnosti predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo do okončanja procedure javnog oglasa i konačnog imenovanja, a najduže na period od tri mjeseca.

Za v.d. predsjednika UO ZZO imenovan je Hamid Milak, a u svojstvu vršilaca dužnosti članova ovog odbora imenovani su: Zlatko Kravić, Meho Dapčević, Ejub Bašić, Muamer Efendić, Hazim Bahtanović, Aida Haverić, Emina Kasumagić Halilović i Esad Hrvačić. Ovih dana privodi se kraju konkursna procedura za izbor predsjednika i članova UO ZZO KS.

Kako Patria saznaje neki od ovih v.d. članova nisu se prijavili na konkurs za članove UO koje će prema novoj odluci biti dobro plaćeni.

Vlada KS početkom jula je imenovala Komisiju za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao i za nominiranje/imenovanje članova upravnih i nadzornih odbora javnih zdravstvenih ustanova, ali do danas nisu izabrani članovi.

Naknade su povećane, sada samo još ostaje da podobni stranački kadrovi i zvanično se imenuju. Neka premijer Konaković sada odgovori javnosti zašto je prekršio Zakon i donio ovakvu odluku.

Izvor <www.freshpress.info>