SDA DONJI VAKUF I SDA ZENICA VODILE KAMPANJU „NA CRNO“?

SDA DONJI VAKUF I SDA ZENICA VODILE KAMPANJU „NA CRNO“?

slika-25

Intenzivno smo ovih dana pratili kampanje skoro svih političkih stranaka. Naravno, najveću pažnju posvetili smo najjačim strankama SDA i HDZ. Posmatrajući kampanju SDA primjetili smo da su blokirani računi u dvije općinske organizacije i to SDA Zenica i SDA Donji Vakuf. Dodatnim provjerama smo utvrdili da je račun SDA Zenica blokiran duže od 3 mjeseca a račun SDA Donji Vakuf od 8.3.2016.godine, dakle, više od 6 mjeseci. Također smo doznali da je načelnik Općine D.Vakuf u toku kampanje iznenada uplatio pozamašne iznose svim političkim strankama , upravo one iznose koje je godinama odbijao uplatiti iako za tu isplatu postoji davno usvojena odluka općinskog vijeća D.Vakuf. Pokušao je na taj način izvesti manevar i izdejstvovati deblokadu računa kod Porezne uprave i tako legalno završiti bar ostatak kampanje. Naravno, u tome nije uspio tako da je račun te političke stranke u ovoj općini i dalje blokiran.

slika-1 slika-1a

Iako nam nije cilj ulaziti u razloge blokade ovih računa ipak moramo istaći da se radi o izgubljenim radnim sporovima koje je SDA nasumice dijelila svojim zaposlenicima u toku 2013.godine. Radi se samo o zaposlenicima koji su „imali svoje JA“ i koji nisu htjeli biti slijepi poslušnici SDA mašinerije već su držali do svog obraza i dostojanstva. Radili su svoj posao savjesno i odgovorno ali se to u SDA odavno ne cijeni. Ništa se nije promjenilo ni nakon što su zaposlenici na sudu dokazali da im je učinjena strašna nepravda jer se na većini njih i dalje provodi samovolja, mobing, uskraćivanje prava, verbalno provociranje i ponižavanje i sl. Najmarkantniji primjer upravo je SDA Donji Vakuf gdje se u toj općinskoj organizaciji i dalje vrše ogromni pritisci na zaposlenicu Semru Hadžiabdić-Smajlović, sestru šehida Smajlović Dine koji je bio jedinac u porodici.

Bio je pripadnik IDV voda Donji Vakuf gdje je na lični zahtjev došao iz Regrutnog centra Zenica u kom je mogao ostati do kraja rata. Mogao je otići i u Split i skloniti se od rata kad je god htio jer mu je otac 30 godina radio kao miner na kamenolomu!
Danas njegova sestra preživljava neviđeni teror i to od strane onih koje se smatraju velikim borcima, velikim patriotama i humanistima a sve se to dešava u režiji Sušić Huse, Palalić Rasima, Đulović Azrudina, Mlinarević Hamdije i ostalih članova Izvršnog odbora SDA Donji Vakuf, naravno uz odobrenje generalnog sekretara SDA BiH Zukić Amira i predsjednika Izetbegović Bakira. Navedenoj zaposlenici su do otkaza dugovali 37 bruto plata i umjesto da iznađu sredstva za ovu namjenu oni su posegnuli za otkazom pokazujući na taj način koliki su neljudi. Umjesto da ona tuži njih i traži svoja prava oni su njoj dali otkaz što je svakako vrhunac nemoralnosti koja krasi navedenu SDA ekipu iz Donjeg Vakufa. Djevojke Dujso Emina, Rujanac Indira i dr.koje su nezakonito obavljale Semrine poslove u SDA su nagrađene poslom u Poreznoj upravi Donji Vakuf i Policijskoj stanici Donji Vakuf jer je odavno u SDA osnovno mjerilo vrijednosti lični stepen poslušnosti odnosno poltronstva.
Pregledajući web sajtove i facebook grupe ovih općinskih organizacija SDA primjetili smo da se čak povećala količina propagandnog materija u toku ovogodišnje kampanje i pored činjenice da su im blokirani računi.

Javnosti je poznato da pravna lica mogu keš novcem plaćati samo iznose do 200KM, da režijske troškove mogu plaćati samo preko računa, da se svi troškovi kampanje moraju plaćati ISKLJUČIVO preko računa političke stranke ili podračuna i jasno evidentirati u posebnim obrascima, da postoje ograničenja koliko se sredstava može u kampanji potrošiti pa nam ostaje nejasno na koji će način ove dvije općinske organizacije SDA izvršiti svoje obaveze prema CIK-u? Ostaje nam nejasno, a to već provjeravamo, na koji način su izvršili plaćanje ovolike količine propagandnog materijala koja je mnogo veća od kampanja u kojima im nisu računi bili blokirani. Provjerićemo, svakako, na koji način su plaćani i ostali troškovi kampanje poput posmatrača, hrane za njih i sl. Jer sve te obaveze ulaze u ukupan trošak kampanje.
Naravno, o svemu ćemo obavijestiti općinsku izbornu komisiju i Centralnu izbornu komisiju i tražiti od njih pojašnjenja za dešavanja u ove dvije općinske organizacije jer se usuđujemo sumnjati da se ovdje radi o primjerima grubog kršenja Izbornog zakona BiH i Zakona o finansiranju političkih stranaka.
Dakle, stiće se dojam da je pobjeda kandidata SDA u Donjem Vakufu izvojevana na nezakonit način te da su sve aktivnosti ove organizacije u toku kampanje nezakonite. Istrajaćemo da razjašnjenju cjelokupne situacije i saznati na koji način se ovakva kampanja mogla voditi u vrijeme blokade njenog računa. Imaju li ovi likovi sa slike od kojih su više od pola njih bili pripadnici pa čak i kandidati drugih političkih stranaka razloga za ovakvo slavlje? Može li se ono pretvoriti u svoju suprotnost? Da li postoji odgovornost i njihovog koalicionog partnera SBB-a koji je funkciju načelnika poklonio SDA?

Na ova i mnoga druga pitanja potražićemo odgovore kod nadležnih institucija. Sva naša saznanja podijelićemo s vama na objektivan i nepristrasan način. O CRNIM BLAGAJNAMA U SDA, nekom drugom prilikom u nekoj od naših narednih priča. Do tada još se četiri godine nadajte boljem sutra od SDA u ovim općinama a u Donjem Vakufu vas očekuje novi porez jedinstven u BiH, poreza na maline!!

slika-35