SPISAK ŠTETE NA PODRUČJU OPĆINE TRAVNIK

SPISAK ŠTETE NA PODRUČJU OPĆINE TRAVNIK

Općinske popisne komisije su završile svoj posao skoro tri mjeseca nakon poplava u Općini Travnik. Kako su to „stručno“ uradile možete pročitati iz našeg komenatara…

Danas se održava sjednica Kolegija Općinskog vijeća Travnik.

Jedna od tačaka dnevnog reda naredne sjednice Općinskog vijeća Travnik trebala bi biti Razmatranje dokumentacije Komisija za popis štete na području Općine Travnik nastali u toku poplava u maju 2014. godine.

Kada smo iz pouzdanih izvora dobili ovaj „sirovi“ materijal izvršili smo njegovu detaljnu analizu i utvrdili sljedeće:

 • Dostavljenim tabelama nedostaje mnogo podataka zbog čega posao komisija izgleda potpuno netransparentan i krije mnogo sumnjivih i zanimljivih imena i iznosa štete. Usuđujemo se vjerovati da je to urađeno namjerno jer prosto sumnjamo da pomoćnici načelnika koji su bili članovi popisnih komisija sigurno nisu nestručni za taj posao. Osim toga svi oni su već decenijama članovi svih mogućih i nemogućih komisija, autori svih napisanih a nerealizovanih strategija itd. i prosto je nemoguće da takvi stručnjaci slučajno urade ovakve propuste.
 • Prva stvar koja je izazvala našu pažnju je svakako Tabela 7 – PREGLED TROŠKOVA FEDERACIJE, KANTONA, GRADA I OPĆINE PO VRSTAMA TROŠKOVA u kojoj je evidentiran ukupni trošak u iznosu od 397.398 KM od čega je 385.998,50 KM trošak rada mehanizacije u vrijeme poplava, 11.400KM troškovi rada komisija za procjenu štete i 3.322KM Ostali troškovi koji nisu temeljitije opisani. Nisu detaljno obrazloženi ni troškovi rada mehanizacije tako da nam se ovaj iznos čini značajno „prenapuhanim“ i usuđujemo se tvrditi da će svakako jedan dio sredstava sa ovih stavki završiti u crnim blagajnama SDA i HDZ-a. Osim toga, vjerujemo da su članovi komisija već naplatiti svoj „naporan“ rad u radno vrijeme i službenim vozilima, službenim gorivom, službenih kafama, kavama i kahvama itd. jer nam dosadašnja praksa to potvrđuje. Kada će i dali će građani sa spiska koji se s pravom tu nalaza, koji su doista poplavljeni i kojima sigurno smanjena stvarna šteta ikada naplatiti štetu od poplava ostaje da se vidi. Pozivajući se na dosadašnja slična iskustva nismo baš optimisti.
 • Na stranici 2. Tabele 3. PREGLED ŠTETA U PRIVATNOM VLASNIŠTVU uočili smo na spisku Javno preduzeće PD „Vlašić“ sa štetom od 62.000KM od čega je 58.400KM oštećena imovina a 3.600KM uništena imovina. Zanimljivo je da je ovo javno preduzeće za mnogo manje kreditne iznose nezakonitim ugovorima davalo privatnim licima i tajkunskih SDA-HDZ firmama mnogo veće površine zemljišta od poplavnjenih površina u maju 2014.godine tako da će biti zanimljivo saznati koja se šteta krije u ovom iznosu.
 • Dalje, na strani 3. Iste tabele nalaze se imena penzionisanog sudije Kantonalnog suda N.Travnik Žuljevića za kojeg naš izvor tvrdi da uopće nije imao ovoliku štetu od poplava. Tu je i vijećnik SDA u Općinskom vijeću Travnik kojeg od milja zovu OSTAVKA, veterinar Alen Salkić koji je iskazao štetu od 760KM našem izvoru informacija nepoznatu.
 • Na strani 4. Iste tabele nalazi se i CEM-Centar za edukaciju mladih Travnik produžena ruka načelnika Hadžiemrića i SDA. Vjerujemo da su imali štete ali da li je ovaj iznos od 2.600KM realan ili je u njemu sadržan i dio nagrade za vjernost i poslušnost utvrditi ćemo naknadnim provjerama.
 • Na istoj strani je i Foto „Hazim“ sa iznosom od 1.300 KM, trgovina ili obrtnička radnja u vlasništvu načelnika Hadžiemrića. Uvažavajući činjenicu da navedeni SDA kadar živi svega nekoliko stotina metara od zgrade Općine Travnik a redovno naplačuje trošlove prijevoza na posao vjerujemo da bi ovaj SDA lider podnio zahtjev za popis i naknadu štete i da se radilo o iznosu od 13KM pa čak i o 1,30 KM jer je malo ljudi kojima je draga lova poput načelnika Hadžiemrića i njegovog mentora Salke Selmana. Ni činjenica da taj „ugledni“ Travničanin ima preko 5.000KM mjesečnih neto primanja ga nije pokolebala da se nađe na ovom spisku i tako se nastavi i dalje sramotiti pokazujući svoje pravo lice.
 • Na istoj strani se nalazi i ime Jareb Hasiba i nikome od naših izvoa nije jasno na kojoj lokaciji je navedeni doktor Bolnice Travnik imao ovoliku štetu od poplava u iznosu od 7.200KM.
 • Na spisku je i ime dopisnika Dnevnog avaza i novinata Kanal 6 Kavazović Kenana čija se kuća nalazila u poplavnom pojasu. S obzirom na naklonost navedenog novinara prema Selmanu i SDA i vrlo blagim tekstovima o SDA i intervjuima sa kadrovima SDA u posljednje usuđujemo se vjerovati da iznos od 6.500KM ne predstavlja stvarnu štetu.
 • Na strani 5. Tabele 3. Nalazi se i firma PC „Start“ čiji je vlasnik najaktivniji facebook član na svijetu koji stigne komentarisati skoro sve teme i sve profile u BiH. Iznos je minimalan i ne zavrjeđuje ozbiljniji komentar.
 • Ali zato RVI TRAVNIK i iznos od 1.200KM svakako to zavrjeđuju. Svi Travničani znaju gdje se nalaze prostorije RVI TRAVNIK a pogotovo znaju da se otopi i cijeli sjeverni pol ove prostorije ne bi bile poplavljene tako da smo se veoma zainteresovali šta se krije iza ovog iznosa s obzirom na činjenicu da se predsjednik RVI Travnik pomirio sa Salkom Selmanom i ponovo postao njegov aktivista i notar na terenu. Valjda je to pomirenje razlog zbog čega se predsjednik RVI Travnik nije pojavio na sastanku sa ministrom Helez Zukanom koji je nedavno održan u Mehuriću.
 • Autobuska stanica Travnik je isto tako mogla biti poplavljeno samo otapanjem Sjevernog pola ali je kao što vidimo ipak imala štetu od 6.000KM. Biće zanimljivo saznati o kakvoj šteti se radi i koja joj je svrha. Ono što znamo i o tome smo pisali je činjenica da su Selman i Ćelam preko vlasnika Autobuske stanice putem pozajmica izvukli ogromna sredstva iz MEDIUM osiguranja nakon što su u njemu pokrenuli vještački stečaj kojim su prikrili milionski kriminal u tom osiguravajućem društvu čije je prostorije na kraju kupio Salko Selman. Poznate su nam i bliske veze braće Grabus, vlasnika Autobuske stanice sa Poparić Refikom i SDA Travnik od koje su kupili na naštimanoj aukciji Džip KIA SPORTAGE itd. Zbog svega navedenog provjerićemo da li se radi o stvarnoj šteti ili o novim sredstvima za CRNE BLAGAJNE SDA!
 • Kada je u pitanju Stranka za BiH upućeniji se usuđuju tvrditi da ovoliki iznos štete od 5.200 KM u njenim prostorijama ne bi bilo ni da se, ne daj Bože, utopio i njen sekretar. Kakav je ovdje vid štete u pitanju, također, moramo provjeriti!
 • Na strani 6. iste Tabele 3. je ime KOZAR EDHEMA, šefa kabineta svih premijera SDA koji i svaki odlazak u WC naplati. Sina je zaposlio u Zavod zdravstvenog osiguranja N.Travnik kao informatičkog stručnjaka sa srednjom školom, kćerku u Don zdravlja Travnik no i pored toga gdje se god dijeli neka lova tu je i Edo Kozar. Istina, pozicioniran je sa, za njega, skromnim iznosom od 1.875KM i baš nas zanima kakvu je tu štetu šef kabineta premijera Lende pretrpio.
 • Na dva mjesta sa iznosima od po 1.250KM, dakle, u ukupnom iznosu od 2.500KM se nalazi i ime Halep Huseina, najpoznatijeg SDA tajkuna u Travniku. Šta se ovim iznosom plaća vlasniku propale firme Vlašić II i zamjeniku direktora u novoj ženinoj mu firmi Vlašićgradnja doo i jednom od glavnih finansijera CRNIH SDA BLAGAJNI ostaje da vidimo.
 • Na spisku su i imena Adilović Ramiza (pretpostavljamo da se radi o veterinaru i bratu policajca Faika Adilovića) sa iznosom od 4.200KM i Adilović Zuhdije (dekana Fakulteta islamskih nauka u Zenici) sa iznosom od 4.500KM. Provjerama na terenu nismo uspjeli saznati na kojem se području desila šteta ovim licima i kakvoj šteti se radi pa se usuđujemo vjerovati da se ovdje radi o političkim razlozima nastanka „štete“.

 

 • NA STRANI 8.ISTE TABELE 3. NALAZI SE NAJSLAVNIJE IME OVOG POSLA ZVANO SALKO SELMAN. Uz njegovo ime evidentirana je šteta u iznosu od 37.000KM i navedeno je da se radi o potpunom uništenju. Odlaskom na teren saznali smo da se u slučaju ovog vlasnika Srednjobosanskog kantona ne radi o stvarnoj šteti već o priznavanju ulaganja koje je morao izvršiti u cilju pripreme terena za izgradnju minihidrocentrale u vlasništvu njegove firme MINIWAT. On je, po mišljenu svih naših sagovornika, iskoristio poplavu da prikrije kriminal koji je Munir Karić Garo uradio sa firmom Eskimo S2 a u vezi iskopa šljake koja se vozi na Selmanovu „poplavljenu“ parcelu. (O ovoj temi ćemo uskoro pisati.)

 

 • Na strani 9.iste tabele je ime Goran Hameda zvanog Ture, člana skoro svih poznatih stranaka u Travniku i aktuelnog predsjednika MZ Karaula sa iznosom od 1.125KM. Nitko od naših sagovornika iz Karaule nam nije znao reći o kakvoj šteti se radi.
 • Pored Tureta iz Karaule je na spisku „oštećenih“ i ime Đelilbašić Ferze, supruga Amire, pomoćnice načelnika Općine Travnike i članice popisne komisije i ostalih skoro svih komisija u Općini Travnik. Iznos od 695 KM je doista skroman ali će svakako dobro doći da se ova „skromna“ porodica malo pomogne.
 • Na strani 10. iste tabele nalazi se familija Drobo. Zanimljiva je ova formulacija jer su stručnjaci iz popisnih komisija namjerno izbjegli napisati ime glave porodice Drobo. Vjerovatno se radi o Drobo Abidu, pomoćniku načelnika, vlasniku privatne firme Drobo edukacija doo i vjerovatno članu popisne komisije pa se na ovaj način htjelo pomoći kolegi da naplati stvarnu a možda i napuhanu štetu. Ni ovdje naknadna provjera svakako neće biti višak!
 • Na strani 11. se nalazi Javna apoteka Travnik sa iznosom od 2.000KM. ni u ovom slučaju našim izvorima informacija nije poznato o kom se objektu i kojoj šteti radi pa se usuđujemo vjerovati da se i ovdje planira platiti nešto drugo.
 • Na istoj stranici je i ime Abdulović Emira, kadra SDA i novog direktora Bolnice za plučne bolesti Travnik kojeg je sve krenulo nakon imenovanja na navedenu funkciju. Prije direktorske pozicije Travničani su ga poznavali kao osobu koje je na rate i jedva uspjevala platiti registraciju vlastitog automobila i pored činjenica da je decenijama studentima izdavao sobe za stanovanje. Sad ga je članstvom u SDA i imenovanjem na direktorsku poziciju sve krenulo. Kuću preko puta Motela ABA je renovirao i sad je to kuća iz snova, jedan imponzantan objeka. Postupak renoviranja je radila firma Vlašićgradnja doo vlasnika Halep Huseina, (SDA tajkuna) tj. Ista firma koja je na tenderu dobila i radila projekat rekonstrukcije i renoviranja odjela TBC u Bolnici za plučne bolesti u kojoj je Abdulović direktor. Sada se na obali njegove kuće kao što vidimo evidentira šteta u iznosu od 16.000KM jer je šteta da se onako uređenoj kući nešto desi.
 • Na stranama 12. i 13. evidentirane su štete na putevima Općine Travnik. Ako pažljivije pogledate ove dvije tabele i uporedite ih sa programom SDA kampanje za predstojeće izbore možete i sami lako zaključiti da se radi o prepisanoj materiji. Ne sporimo da se na mnogim navedenim lokacijama desila šteta usljed poplava ali ima sigurno tu veliki broj lokacija koje ne spadaju u poplavljenja područja i njihovo evidentiranje na ovaj spisak predstavlja krivično djelo i primjere zloupotrebe poplava u predizborne svrhe.
 • Tabela 8. predstavlja rekapitulaciju šteta po vrstama oštećenih objekata. Nije teško izračunati da se radi o štetama u iznosu od preko 1,5 milion KM tako da mnogi s pravom tvrde da će Maglaj iskazati manju štetu od Travnika jer nema Salku Selmana i SDA-HDZ u vlasti koaliciju!

NA KRAJU POZIVAMO GRAĐANE TRAVNIKA DA NAM DOSTAVE SVOJE PRIMJEDBE NA OVE SPISKOVE POPISNIH KOMISIJA KOJE OBJAVLJUJEMO.
POSEBNO POZIVANO GRAĐANE KOJI SU PRETPRJELI ŠTETU OD POPLAVA A NISU EVIDENTIRANI NA OVIM SPISKOVIMA.
BIĆE NAM SVAKAKO OD KORISTI DA NAM IZ OVIH SPISKOVA IZDVOJITE OSOBE, PRAVNE SUBJEKTE I LOKALITETE KOJI NISU OBUHVAĆENI POPLAVAMA VEĆ SU MAVEDENI IZ POLITIČKIH RAZLOGA NA OVIM SPISKOVIMA TJ. ČLANOVIM KOMISIJA SU IH EVIDENTIRALI PO PARTIJSKIM ZADACIMA!!!