Sramna dodatna primanja u Vladi Srednjobosanskog kantona

Sramna dodatna primanja u Vladi Srednjobosanskog kantona

Od naših izvora iz Vlade SBK dobili smo zanimljiv materijal koji zbog njegove aktuelnosti objavljujemo.
Naime, za koji dan su lokalni izbori i građanima netko mora otvoriti oči i natjerati ih bar da na trenutak razmisle i odluče da li i dalje glasati za parazite iz vlasti koji isisaše, samo za sebe, sve ono što je vrijedno ili glasati za neke druge ma kakvi oni bili!

Da li ćemo u toj svojoj namjeri uspjeti to zavisi od vas glasača.
Drugi razlog su trenutna dešavanja oko kredita Vlade SBK u iznosu od 12 miliona namjenjenog za isplatu sredstava po sudskim presudama a po odredbama posljednjeg sporazumima potpisanim sa zaposlenicima i pojedinim sindikatima.

Prvi potpisnici tog sramnog sporazuma i izdaje onih koje predstavljaju bili su zaposlenici MUP-a SBK na nagovor i pod pritiskom svojih sindikalnih predstavnika. Umjesto da istraju na isplati sredstava po pravosnažnim presudama sa zateznim kamatama i krivičnom gonjenju onih koji su napravili milionske dugove u budžetu SBK oni su odabrali izdaju i prihvatili sramne iznose kako bi Vladu spasili daljih sankcija od strane Ustavnog suda BiH i Suda u Strazburu. Članovi sindikata policije su na taj način svjesno prihvatili zataškavanje kriminala Vlade SBK u posljednih nekoliko saziva iako su trebali biti bastion odbrane zakona ove države, zakona Federacije BiH i kantonalnih zakona. Umjesto borbe za prava onih koje predstavljaju sindikalci MUP-a su se odlučili za spašavanje onih koji su davno robiju zaslužili.
Dakle, predsjednici sindikata policije i organa uprave Dragan Škulj i Refija Kulašin su prvi potpisali ovaj sramni sporazum kojim se odriću zateznih kamata u potpunosti i ogromog dijela glavnice i prihvataju sadaku i to sve nakon godina borbe i poniženja koja su doživljavali od posljednja 4 saziva Vlade SBK.
Svjedoci smo da se u ovim predizbornim danima bombastično najavljuje podjela tih sredstava s ciljem obmane glasača i kupovine vremena pred izbore. Svakodnevne su najave i obećanja da će se spomenuta sredstva sigurno podijeliti do izbora čime se podgrijava atmosfera i pojačava volja onih koji moraju glasati za vladajuće SDA i HDZ stranke iz čijih redova dolaze predsjednici i predstavnici sindikata!

Kako se izbori bliže a novac se ne dijeli zavladala je panika u redovima sindikata a pritisci njihovih članova su postali neizdrživi. Stoga je sindikat policije tražio danas sastanak s premijerom Lendom. Šta se sve desilo po tom pitanju već smo objavili u našim kratkim vijestima. Poruka tog nemilog događaja je izgleda jasna, NEMA NIŠTA OD OBEĆANE PODJELE kreditnih sredstava namjenjenih za isplatu sudskih presuda po potpisanim sporazumima.
Još jednom se potvrdila ona narodna poslovica OBEĆANJE LUDOM RADOVANJE, a koja posebno dobija na težini kad se radi o obećanjima SDA i HDZ-a u Srednjobosanskom kantonu. To su danas shvatili i sindikalci policije i podvijena repa se vratili u svoje baze s jasnom porukom premijera Lende da para nema niti će ih biti! Njihovo razočarenje je bilo tim veće što nisu dobili podršku ni od novoimenovanog komesar MUP-a SBK Adilović Faika koji je na njihovu najavu protesta reagovao histerično i prijeteći, a što je, svakako, bilo za očekivati.
Da se SIT GLADNOM NE RAZUMIJE i da za sve ima novca osim za one koji ga pošteno zarade pokazuju i ovi spiskovi ugovora o djelu i dnevnica komisija Vlade SBK koje objavljujemo. Ono što je zajedničko za sve navedene ugovore i komisije je činjenica da su se svi ovi poslovi obavljali u radno vrijeme koje nije odbijeno prilikom obračuna plaća. Dakle, radi se o dvostrukoj pa čak i višestrukim zaradama u toku radnog vremena. Na ovu nezakonitost godinama ukazuju Izvještaji Ureda za reviziju Federacije BiH, no na ta upozorenja se nitko ne osvrće jer policija i tužilaštvo SBK ništa ne rade po službenoj dužnosti već isključivo po prijavama.
Detaljno smo istražili dobijeni materijal i utvrdili samo po jednom izdvojenom uzorku poznatih lica (mada više pristaje termin parazita) zaposlenih u organima vlasti kantona i općina SBK jednu strahotu kada je u pitanju trošenje našeg novca. Izdvojili smo samo jedan manji broj od njih 82 koji su za godinu i pol dana na ime dodatnih primanja uzeli iz budžeta 138.634,30KM a sve ostale sretnike koji su u ukupnom iznosu uzeli preko 1 milion KM možete naći u zbirnim spiskovima po godinama možete naći OVDE

Period koji smo obradili je 2015.godina i polovina 2016.godine a na jednom konkretnom primjeru rada Odbora za sigurnost Vlade SBK pokazali smo svu bestijalnost koju neradnici iz SDA-HDZ pokazuju prema našem novcu. Ako bi sve ove iznose pomnožili s najmanje 15 godina koliko traje ovakva pljačka budžeta dobili bismo iznose od preko 15 miliona KM naših sredstava koja su odabarani kadrovi SDA i HDZ-a uzeli na ime dodatnih primanja u toku njihovog radnog vremena. Ovdje nisu obrađene Skupštinske komisije, komisije po općinama, nezavisni odbori za nadgledanje rada policije i mnogi drugi odbori i komisije koji djeluju pri javnim ustanovama, preduzećima, zavodima i sl.
Nema novca za sudske presude ali ga itekako ima za odabrane SDA-HDZ kadrove odnosno njihove sigurne glasače i to za njihova dodatna primanja.
A sad da malo analiziramo izdvojene podatke iz kompletnog materijala.
Rekorder po dodatnim primanjima u radno vrijeme je Jozak Mato suprug predsjednice Kantonalnog suda Katice Jozak-Mađar i pomoćnik načelnika Općine Travnik Hadžiemrić Admira sa iznosom od 9.860,20KM po raznim osnovama i to samo na kantonalnom nivou.

slika-1
Na drugom mjestu ove sramne i neslavne tabele je Karakaš Sead, kadar SDA i vječni direktor Zavoda za javno zdravstvo SBK u kom se isključivo zapošljavaju kadrovi SDA-HDZ. Iznos njegovih dodatnih primanja u radno vrijeme je 6.668,00KM.
Treći je Milanović Sedžad vječni SDA ministar sa iznosom od 6.000KM, četvrti Luketina Slavko, sekretar Vlade sa 5.400KM, peti Lendo Tahir, SDA-ov premijer SBK sa iznosom od 4.200KM, šesti Marković Zoran, ministar HDZ-a sa 3.900KM, sedma Vrhovac Renata pomoćnica ministra pravosuđa i uprave sa 3.830KM, zatim slijedi Škandro Amir, direktor Službe za zajedničke poslove Vlade SBK sa 3.815KM, Grubešić Nikola predsjednik Kantonalnog odbora HDZ-a i ministar zdravstva u Vladi SBK sa iznosom od 3.600KM što je smijurija sa iznosom od 1.600.000KM s kojim je uništio preduzeće Vatrostalna doo Busovača. Iza njega slijede Augustinović Ivica poznat poznat kao član UO JU Apoteka Travnik koji je ovo preduzeće doveo do skorog stečaja sa iznosom od 3.334KM, Mrako Amer i Jozo Budeš SDA i HDZ ministri iz Jajca sa po 3.000KM i oni su najbolji dokaz da u Jajcu „sve štima“! Iza njih slijedi Burek Abdulah pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i vjećni predsjednik Komisije za dodjelu koncesija za minihidrocentrale, kadar odan Salki Selmanu. Inkasirao je 2.950KM a njegova žena Burek Esminka (redni broj 32), pomoćnica ministra obrazovanja 1.616KM što ukupno iznosi 4.566KM. Iza njih slijede mnoga poznata imena poput novog komesara Adilović Faika, ministara Katice Čerkez, Jurina Joze, Merdžanić Salkana, Luković Zorana, Gavranović Zdravka, Komšić Vlatke, zatim pomoćnika ministara, savjetnika, komandira PU, stručnih saradnika, portira, direktora kantonalnih uprava, šefica Ureda za zakonodavstvo Delić Ajša koja je ujedno i predsjednica Općinske izborne komisije i ta joj primanja nismo evidentirali i mnogi drugi.

slika-2
Samo su članovi Vlade naplatili ukupno 41.610,30KM za rad u Odboru za sigurnost. Po našoj procjeni od njegovog postojanja inkasirali su preko 90.000KM ili preko 9.000KM svaki ministar pojedinačno plus brojna druga primanja i privilegije.

Kad se samo uzme u obzir da svi oni „spavaju“ u službenim vozilima i da opet naplaćuju troškove prijevoza onda se samo po tom osnovu dobiju ogromni iznosi.

Slijedi rezime na kraju:
Ovo je samo jedan segment „legalne“ pljačke budžetskih sredstava koji će trajati sve dok imamo ovakve nesposobne i kupljene tužioce SBK i neodgovorne kadrove u policiji SBK odnosno dok god ih netko ne natjera da im interesi države budu ispred osobnih interesa. I, naravno, dok opijeni jeftini glasači budu glasali za ovakve gladne nemani kojima bi i 10 kantonalnih budžeta bilo malo da zadovolje njihove apetite.

slika-3
Mi se trudimo da vam kontinuirano pomognemo da progledate i da shvatite da nema nema boljitka bez radikalnih promjena u vlasti našeg kantona. Svi oni koji žele dobro sebi, svojoj djeci, svojim prijateljima i rodbini pa čak i oni koji vole SDA i HDZ i žele im dobro moraju shvatiti da se svima pobrojanim najbolje može pomoći glasanjem protiv SDA i HDZ odnosno njihovim slanjem u opoziciju. Samo tako se iz njihovih redova mogu istjerati učahureni karijeristi i oni koji po 5-6 mandata obnašaju razne državne i stranačke funkcije.

To je jedini način da se otvori put mladim ljudima željnim dokazivanja u biznisu i politici jer samo mladi i neiskvareni ljudi mogu donijeti očekivane promjene na bolje!

Dragi birači, dakle, do vas je da li ćete zaustaviti nastavak pljačke i svoj život na ivici egzistencije ili ćete uzeti sudbinu u svoje ruke, uz Božju pomoć progledati i ovu zemlju okrenuti ka putu dobra i prosperiteta, zemlju u kojoj će svi imati jednake šanse!